Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Tanat Marta Brożena

Podksięże 93

34-200 Sucha Beskidzka

sklep@tanat.eu

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:_____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________ _______

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ ___

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________ ___

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________ __

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________